นำเข้า จำหน่าย เครื่องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ ปลีก-ส่ง (รับสมัครตัวแทนจำหน่าย) ทั่วประเทศ
 

                      
บริการส่งสินค้า ::

  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า :: Products >> Handheld  Pulse Monitor

 Infusion Pump  

                        

                   Alaris GW                             HX-801D                      HX-801E

 

Alaris GW   :

◦Standard administration set: has anti-reflux valve, set with anti-free-flow value (optional) 

◦Delivery options:  ◦rate and volume ,volume over time ,primary/secondary infusions ,bolus 

 rate titration (requires key press to confirm) ,micro mode (allows setting rate in resolution of 0.1 ml/h increments) 

 KVO ,VTBI ,VI 

*Volume infused indicator: 1 - 990 ml/h (standard mode),  0.1 - 999 ml/h (micro mode) 

*KVO rate Configurable (OFF, 1.0 to 5.0 ml/h)

 *Bolus rate and volume: 1 - 999 ml/h, volume 0.1 - 99 ml,Accuracy ± 10% over one hour at 1 - 999 ml/h

 *Air in line detection

 *Configurable single bubble of 50, 10, 200 or 500 µl, cumulative  

*Occlusion detection Lo (250 mmHg), Norm (350 mmHg, Hi (500 mmHg)  

 

HX-801D   & HX-801E 

-  Standard IV sets of 10, 15, 20 and 60d/mL, with diameter 3.4 ~ 4.5mm.

- Flow Rate Range :1.0 ~ 1200 mL/h

-Volume Limit :1 ~ 9999 mL, Volume Infused Display:0 ~ 9999 mL & >9999 mL

-Purge Rate:600 mL/h,  KVO Rate:1 mL/h

- Bolus Mode:Available for Bolus mode, flow rate adjustable.

- Occlusion Pressure detection device with 8 sensitivities setting,

- Air-in-line Detection:Air bubble detected by ultrasonic and the device with 8 sensitivities setting

-Alarm Volume 8 levels setting, Anti-reverse Function on motor to prevent upstream

 

                                                  Syringe Pump Pump

                            

                               Alaris GH                                                    HX-901A

 

Alaris GH  :

◦Syringe size/type: 5, 10, 20, 30 or 50 ml disposable syringe of type specified on pump 

◦Latex free construction 

◦Basic functions:  ◦Purge function ,Bolus infusion ,Pressure level ,Rate titration ,Clear volume 

  Rate lock ,24 hour log ,Set VTBI over time

*Max. infusion rate 0.1 - 1200 ml/h 

*Max. bolus rate  10 - 1200 ml/h 

*Critical volume: 0.5 ml with a 50 ml syringe

 *Purge specifications: Max. rate 100 - 500 ml/h

 *Purge volume range: 0.5 - 5 ml

 *Volume to be infused: 0.1 - 100 ml 

*KVO rate: 0.1 - 2.5 ml/h,Accuracy ± 2%

 

 HX-901A : 

- Syringes:10mL, 20mL, 30mL, 50/60mL 

-syringes, self-identified automatically.

-Syringe Brands:10 usual syringe brands preset, and easily customize for others.

- Flow Rate Range

10mL syringe: 0.1 ~ 300 mL/h,20mL syringe: 0.1 ~ 400 mL/h,30mL syringe: 0.1 ~ 600 mL/h,50mL syringe: 0.1 ~ 1200 mL/h

- Volume Limit:0.1~ 9999.9 mL and empty mode available

-Volume Infused Display:0.1 ~ 9999.9 mL

- Purge Rate:

10mL syringe: 300 mL/h,20mL syringe: 400 mL/h,30mL syringe: 600 mL/h,50mL syringe: 1200 mL/h

- Bolus rate

10mL syringe: 0.1 ~ 300 mL/h,20mL syringe: 0.1 ~ 400 mL/h,30mL syringe: 0.1 ~ 600 mL/h,50mL syringe: 0.1 ~ 1200 mL/h

- KVO Rate:1 mL/h

 

 

 


                      


 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  มหาจักร  การแพทย์  (ประเทศไทย)
194/41  หมู่ 6 ซอยศรีจันทร์ 39 ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000
โทรศัพท์ (043) 326705  แฟกซ์  (043) 326707   Email :  info@mahajakmedical.com